Komprimovani vazduh

Hertz Kompressoren je deo Dalgakıran Group, jednog od vodećih proizvođača kompresora i opreme na svetu. Danas Hertz ima preko 50 prodajnih distributera širom sveta i uvek se trudi da kreira proizvode najvišeg kvaliteta po pristupačnim cenama kako bi zadovoljio širok dijapazon potreba kupaca širom sveta.

Komprimovan vazduh ponekad iz kompresora dolazi sa česticama prašine, kapljicama vode ili ulja, zato je veoma važno da se, pri proizvodnji, ove neželjene čestice otklone, kako ne bi ugrozile kvalitet krajnjeg proizvoda. Filteri zadržavaju sve suvišne čestice iz komprimovanog vazduha i on ostaje čist.

Filteri za komprimovani vazduh visokog pritiska

Hertz proizvodi liniju filtera za komprimovani vazduh sa visokim pritiskom, separatori vlage na dva različita nivoa.

50 bara, od aluminijuma, bez zavarivanja, jak i pouzdan dizajn
350 bara, od čelika, bez zavarivanja, veoma pouzdani za dodatke sa visokim pritiskom

Od eloksiranog aluminijuma, visokih performansi
Filteri za visok pritisak nemaju zavarenih elemanata, pa su zato jaki i robusni. Odlične performanse garantuju tanki zidovi i “in-house” testovi koji su obavljeni na ovim modelima. Sve unutrašnje i spoljne površine filtera od 50 bara su od aluminijuma, dok su onih od 350 bara čelične sa finom završnicom od ugljenika.

NAPOMENE:

Stepen A ne sme raditi u zasićenim mastima
Elementi stepena A treba da se menjaju periodično, kako bi zadovoljili potrebe, moraju se menjati bar na svakih 6 meseci
Stepen A neće ukloniti određene gasove, kao što je ugljen monoksid i ugljen dioksid.
Svi filteri mogu da koriste mineralna i sintetička ulja
Iznad kućišta nalazi se samo jedan element
Smer kretanja vazduha je iznutra ka spolja kroz elemenat filtera, osim stepena A
Ručni odvod je standard, električni merač vremena se može uzeti na zahtev

NARUČIVANJE:

Broj modela filtera sadrži veličinu i razred, primer 1/4” filter širokog spektra HHGO100MX sa zamenskim filterom model M100X