Komprimovan vazduh ponekad iz kompresora dolazi sa česticama prašine, kapljicama vode ili ulja, zato je veoma važno da se, pri proizvodnji, ove neželjene čestice otklone, kako ne bi ugrozile kvalitet krajnjeg proizvoda. Filteri zadržavaju sve suvišne čestice iz komprimovanog vazduha i on ostaje čist.

Filteri za vazduh regulacije opsega

Elementi se montiraju uz pomoć cevi i spojnice
Dva spoljna odvoda za lako izbacivanje
Zona pred separaciju je jedinstvenog dizajna
Kvalitetni varovi
Dostupni CE i ASME rezervoari
Laka i jednostavna zamena elemenata

Dodatni odvod

Dodatni odvod je kreiran da ukloni višak tečnosti koja se nakupila kondenzovanjem. Dugotrajan materijal sa specijalnom završnicom je otporan na koroziju i sadrži premaz za zaštitu i dugotrajnost.

housing range

NAPOMENE:

Stepen A ne sme raditi u zasićenim mastima
Elementi stepena A treba da se menjaju periodično, kako bi zadovoljili potrebe, moraju se menjati bar na svakih 6 meseci
Stepen A neće ukloniti određene gasove, kao što je ugljen monoksid i ugljen dioksid.
Nivoi toka su bazirani na 7 bara operativnog pritiska, dok za protoke na drugim nivoima pritiska korigujte kako je navedeno gore
Svi filteri mogu da koriste mineralna i sintetička ulja
Dostupni su različiti dodaci za različite spojeve
Smer kretanja vazduha je iznutra ka spolja kroz elemenat filtera, osim stepena A