Hertz Kompressoren je deo Dalgakıran Group, jednog od vodećih proizvođača kompresora i opreme na svetu. Danas Hertz ima preko 50 prodajnih distributera širom sveta i uvek se trudi da kreira proizvode najvišeg kvaliteta po pristupačnim cenama kako bi zadovoljio širok dijapazon potreba kupaca širom sveta.

Separatori vode

Dizajnirani tako da uklone višak tečnosti i čestice iz komprimovanog vazduha i gasova. Centrifugalnom silom uklanja zagađivače i izbacuje ih pod niskim pritiskom, a time štedi energiju. Hertz separatori vode su dostupni kao 1/4” – 3” NPT (veličina cevi) za protoke do 1294 scfm (2200m3/h). Iako veoma efikasni, kondenz separatori, neće ukloniti 100% ulja iz vodene pare. I oni najsitniji tragovi čestica koji eventualno ostanu i nakon separacije, će biti pročišćeni kroz filter.

separator vode

Napomene

Automatski odvodni ventili su deo standardnog paketa. Svi delovi separatora, spoljni i unutrašnji, su urađeni sa finom završnicom (elektrostatička farba) koja produžava vek separatora.

Korektivni faktor

Da biste dobili vrednost maksimalnog protoka, pomnožite protok (koji je naveden uz željeni model) sa korektivnim faktorom koji odgovara radnom pritisku.

separatori vode