o-nama

Kompanija Hertz Kompressoren se obavezala da posluje u pravcu stalnog poboljšanja performansi kompanije kako bi se sprečilo zagađenje životne sredine.

Verujemo da je očigledno da će naši proizvodi i operacije imati najmanji mogući negativni uticaj na životnu sredinu. Radimo na daljem unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju emisije gasova u svim aspektima našeg poslovanja, sa posebnim osvrtom na korišćenje naših proizvoda.

Cilj nam je da se kompanija Hertz Kompressoren rangira kao lider u zaštiti životne sredine. Da bi se taj cilj postigao, težimo holističkom pogledu, stalnom usavršavanju, tehničkom razvoju i efikasnom korišćenju resursa.

Zaštita životne sredine je jedan od naših prioriteta. Naši sistemi upravljanja i prakse se uspešno revidiraju i akreditovani smo od strane Loyd Register sa ISO 14001 sertifikatom sistema upraljanja životnom sredinom.

Politika kompanije Hertz Kompressoren je da upravlja na što efikasniji način svim aspektima svog rada i poslovanja kako bi se izbegao otpad gde god je to moguće, a sve u cilju uštede energije. Na taj način, kompanija se obavezuje da bude ekonomična u primeni ograničenih resursa i na taj način zaštiti životnu sredinu.

Kompanije priznaje da je prevencija i postepeno smanjivanje štete po životnu sredinu stvar pažljivog ispitivanja postojećih procedura, opreme i radne prakse. Razvojem budućih projekata, šteta po životnu sredinu može stalno da se smanjuje.

environmental