Hertz HDA disikantni sušači pružaju konstantno -40 C tačke orošavanja. Ovi sušači su dizajnirani tako da obezbede suv i čist vazduh za najkritičnije upotrebe. Pred filteri i post filteri održavaju paru čistom i održavaju srednju vrednost disikanta. Pouzdani elektro kontroleri pružaju besprekoran rad tokom čitavog životnog veka sušača.

Specijalni ventili i disikanti oebezbeđuju najniži pad pritiska koji se može naći na tržištu širom sveta.

Princip operacija
Dizajniran kao dva stuba omogućava konstantnu adsorpciju vodene pare iz komprimovanog vazduha, pri tom procesu koristi higroskopske disikante jake udarne snage. Sušenje se vrši prelaskom komprimovanog vazduha kroz disikant apsurbujući vlagu, dok ga drugi stub regeneriše ventilacionim vazduhom. Regeneracija disikanta se postiže bez upotrebe toplote. Super suvi vazduh teče kroz vlažno područje čisteći vlagu prethodno pokupljenu disikantom.
HDA niveliše pritisak u oba stuba bilo po prioritetima ili gašenjem, što sprečava smanjenje disikanta. Stub koji je ponovo aktiviran će biti ponovo podešenog pritiska na kraju reaktivacionog ciklusa, dok se ne isključi.

PLC je standard
HBP sušač ima veoma pouzdane elektro kontrolere, vodite računa da radi pravilno tokom životnog veka. Touch screen PLC pokazuje cikluse, kao i ventili, u realnom vremenu. Pokazuje i tačku rošenja. Lak za korišćenje, na više jezika PLC pomaže korisnicima da razumeju sve radne operacije kojima upravljaju.

Alumina (aluminijum oksid, silica)
Koristi mešavinu adsopcije u disikantima kako bi zadržao tačku rošenja. Aktivni aluminijum oksid se koristi u količinama u zavisnosti od potreba.

HBP_TABLO