Hertz Kompressoren je deo Dalgakıran Group, jednog od vodećih proizvođača kompresora i opreme na svetu. Danas Hertz ima preko 50 prodajnih distributera širom sveta i uvek se trudi da kreira proizvode najvišeg kvaliteta po pristupačnim cenama kako bi zadovoljio širok dijapazon potreba kupaca širom sveta.

Princip operacija
Centrifugalni kompresor i visoka efikasnost eliminatora toplote koristi komprimovani vazduh za isušivanje.
Kompletan automatski sistem za sušenje koristi kompresor kako bi uvukao vazduh iz okruženja i prebacio ga kroz grejač. Para teče suprotno od smera sušenja. Topao vazduh, preko 200 C uvlači vlagu unutar desikanta i potpuno eliminiše vlažnost. Unapređen sistem kontrole prati tačku rošenja i izjednačava toplotu / regeneraciju kako bi se stvorila ušteda energije. Grejač obezbeđuje maksimum grejne efikasnosti.

 • Tačka rošenja i kontrola
 • Kompjuterska kontrola
 • Displej
 • Displej alarm
 • Displej pritiska
 • Daljinski upravljač start/stop
 • Alarm niskog pritiska
 • Ventil za praćenje minimalnog pritiska
 • Prekidač za visok pritisak i alarm
 • Eksterni grejač ili sušač ugrađen u HBP sušač

Normalni radni uslovi

 • 7 bara ulaznog pritiska 35 C ulazne temperature
 • 100% vlažnost ulaznog vazduha
 • Nominalna tačka rošenja
 • 40 C/ maksimum radnog pritiska 12 bara (g)

PLC je standard
HBP sušač ima veoma pouzdane elektro kontrolere, vodite računa da radi pravilno tokom životnog veka. Touch screen PLC pokazuje cikluse, kao i ventili, u realnom vremenu. Pokazuje i tačku rošenja. Lak za korišćenje, na više jezika PLC pomaže korisnicima da razumeju sve radne operacije kojima upravljaju.

Alumina (aluminijum oksid, silica)
Koristi mešavinu adsopcije u disikantima kako bi zadržao tačku rošenja. Aktivni aluminijum oksid se koristi u količinama u zavisnosti od potreba.

HBP_TABLO