Rashladni tip sušača komprimovanog vazduha visokog pritiska

Dugotranji, kompaktni i efikasni sušači će uskoro postati globalni sandard za željene performanse. Sistem za razmenu toplote je jedinstvenog dizajna sa tankim čeličnim cevima posebno otpornim na koroziju.

Konstrukcija od dugotrajnog čelika čini ovaj model pouzdanim, a sistem za razmenu toplote najdugotrajnijim na tržištu. Bakarni nabori na čeličnim cevima su se pokazali kao super efikasni pri kontaktu vazduha i hladnog talasa, pa tako dostižu visoku efikasnost hlađenja.

Ušteda energije se postiže specijalnim Mono-Block dizajnom, jer je kompaktan, a time i sušač manji. Dostupne su različite verzije za pojedinačne zahteve.

Mogućnosti: Dodati sufiks posle referentnog broja sušača

Odvod kondenza

  • Temperatura okoline do -20oC
  • Temperatura okoline do +60oC
  • Kondenzator vode
  • Digitalni upravljač
  • Mikro procesor
  • Nulti gubitak odvoda

AHP-2_dusuk