HGS&HSC serija vijčanih kompresora

HGS 2 / HGS 3 / HGS 4 / HGS 5.5 / HGS 7.5 / HGS 11 / HGS 15 HSC 15 / HSC 18.5 / HSC 22 / HSC 30 / HSC 30B / HSC 37

HERTZ HGS&HSC serija je prilagodljiva svim zahtevima korisnika za visokim performansama, za mala i srednja preduzeća. Ova serija kompresora proizvedena je u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta i dostupna je u varijantama: na postolju, sa rezervoarom i sa sušačem).

VIJČANI BLOK

Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje
Nova generacija ležajeva visoke nosivosti
Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat

GLAVNI MOTOR I POGON

Električni motor 400 V/3 paza/50Hz IE3 klasa IP 55 visoke efikasnoti
Pogonski sistem sa mehanizmom kaiš/remen
Kaiševi imaju životni vek od minimum 25000 sati
Sistem za lako natezanje kaiša
Pogon motora zvezda trougao

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

Lako zamenjivi tipovi separatora, na zavrtanje
Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja, razdvajaju po principu gnječenja
Visoke performanse trofazne separacije
Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm

USISNI SISTEM

Usisni sistem za lako održavanje
Ventili rukovođeni vazduhom
Sa tri jedinice kontrole bloka, solenoid ventil i kontrolni cilindar (HSC 15-37)
Dvofazni usisni filter

RASHLADNI SISTEM

Aluminijumski hladnjak za ulje i komprimovani vazduh
Četvorosmerni ventil na termostatu
Tih i efikasan aksijalni ventilator (HGS 2-15)
Temperaturu kontroliše zaseban ventilacioni motor (HSC 15-37)

OSTALE KARAKTERISTIKE

Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
Suvi tip usisnog filtera
Pun protok filtera za ulje
Elektropneumatski usisni ventil, koji se pali i gasi
Ventil sa minimalnim pritiskom
Mehanički i električni sigurnosni sistemi
PLC kontrolna jedinica

MOGUĆNOSTI

Verzije: samo sa primanjem vazduha, verzija za primanje vazduha sa sušačem vazduha
Sistem za hlađenje vode (HSC 15-37)
Sistem za obnovu energije (HSC 15-37)
Hladni start
Meki starter
IE4 klasa efikasnosti glavnog motora
Podmazivači kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji
Opcije za napajanje osim 400V/3 faze/50Hz

HGS &HSC

1. Mere performansi jedinica u uslovima: 1 bar apsolutnog vazdušnog pritiska, %0 relativne vlažnosti, 20°C temperatura vazduha, 71°C temperature seta ventila i korišćenje specijalne vrste ulja (pametna ulja).

HERTZ KOMPRESSOREN zadržavaju pravo promene proizvoda i specifikacija bez prethodnog obaveštenja.

2. Odnosi se na slobodan vazduh meren po ISO 1217:2009, Aneks C standardima.
3. Kapacitet prijema vazduha za seriju HGS 2-15 je za modele sa prijemom vazduha i sa modelima prijem vazduha+ sušač vazduha
4. Dimenzije HGS 2-15 serije su samo za modele sa vazdušnim prijemom
5. Težine HGS 2-15 serije su samo za modele sa vazdušnim prijemom
6. Odnosi se na nivo pritiska zvuka meren prema  ISO 2151:2004 i ISO 9614/2 sa ± 3 dB(A) tolerancije.