HPA serija prenosivih kompresora

HPA 340 / HPA 500 / HPA 640 / HPA 1000

HPA serija prenosivih kompresora je najbolje rešenje za upotrebu u građevinarstvu, rudarstvu i sličnim granama. Ovi kompresori, veoma izdržljivi, visokih performansi, pružaju dug radni period i visok kapacitet protočnosti vazduha, kao i veoma prostrane rezervoare za gorivo u odnosu na ostale slične proizvode na tržištu, pa se lako mogu koristiti na svakom mestu koja iziskuje komprimovani vazduh.

KARAKTERISTIKE

Veza pneumatskog prekidača, do dva za modele HPA 340 i HPA 500, tri za HPA 640, i četiri za HPA 1000
Sertifikat Evropske unije EU2007/46/EC
Izjednačenje kapaciteta protočnog vazduha kontrolom brzine dizel motora
Praćenje statusa i alarm preko kontrolnog panela sa elektronskom karticom
Dugotrajno kućište štiti od korozije i udara
Bočna vratanca za pristup servisu
16 sati operativnog rada sa konstantnim punim uslovima

VIJČANI BLOK

Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje
Nova generacija ležajeva visoke nosivosti
Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat
Reduktor (prenosnik) u skladu sa AGMA (American Gear Manufacturers Association) standardima (HPA 500 & HPA 1000)

GLAVNI MOTOR I POGON

Četvorocilindrični dizel motor, KUBOTA Japan, sa vodenim hlađenjem i turbo punjenjem (osim HPA 340)
Nivo izduvnih gasova u skladu sa standardima (osim HPA 1000)
Mehanizam sa direktnim pogonom i fleksibilnim spojnicama

VERZIJE

Sa bazom
Fiksiran deo za vuču sa kočnicama
Fiksiran deo za vuču bez kočnica
Prilagodljiv deo za vuču sa kočnicama
Prilagodljiv deo za vuču bez kočnica

STANDARDNA OPREMA

Sigurnosni kabel (HPA 640 & HPA 1000)
Putna signalizacija
Podmetači za točkove i nosači za podmetače za točkove
Spojnica za otpuštanje
Ventil za proveru pražnjenja
Sigurnosna brava protiv krađe
Spojnica za crevo pneumatske kočnice

MOGUĆNOSTI

Sigurnosni kabel (HPA 340 & HPA 500)
Izduvni sistem sa blokiranjem varničenja
Hladan start na -30°C
Različite boje rama, u zavisnosti od vašeg zahteva
Različite boje kućišta, u zavisnosti od vašeg zahteva
Separator vode i hladnjaka

HPA

1. Mere performansi jedinica u uslovima: 1 bar apsolutnog vazdušnog pritiska, %0 relativne vlažnosti, 20°C temperatura vazduha, 71°C temperature seta ventila i korišćenje specijalne vrste ulja (pametna ulja).

HERTZ KOMPRESSOREN zadržavaju pravo promene proizvoda i specifikacija bez prethodnog obaveštenja.

2. Odnosi se na slobodan vazduh meren po ISO 1217:2009, Aneks C standardima.
3. Prva vrednost je dostupna za modele sa bazom, a druga vrednost je dostupna za mobilne modele
4. Odnosi se na nivo pritiska zvuka meren prema  ISO 2151:2004 i ISO 9614/2 sa ± 3 dB(A) tolerancije.