Vijčani kompresori HERTZ HSC D serija kompresora je dizajnirana da pruži visoke performanse, sa direktno spojenim elektromotorom i vijčanim blokom. Koristeći poslednju generaciju komponenti, ovi modeli osiguravaju najniže operativne troškove, dug životni vek proizvoda bez dodatnih popravki.

VIJČANI BLOK

Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje
Nova generacija ležajeva visoke nosivosti
Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat
Prenosnik (reduktor) u skladu sa standardima AGMA (American Gear Manufacturers Association)

GLAVNI MOTOR I POGON

Visoka efikasnost 400V/3 faza/50Hz IE3 klasa IP55 električni motor
Mehanizam sa direktnim pogonom i fleksibilnim spojnicama
Pogon motora zvezda trougao

USISNI SISTEM

Tri jedinice za blokadu procesa, magnetni ventil i kontrolni cilindar
Lako održavanje usisnog sistema
Dvofazni usisni filter

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja
Visoke performanse trofazne separacije
Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm

RASHLADNI SISTEM

Aluminijumski hladnjak za ulje i komprimovani vazduh
Četvorosmerni ventil na termostatu
Tih i efikasan aksijalni ventilator
Temperaturu kontroliše zaseban ventilacioni motor

OSTALE KARAKTERISTIKE

Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
Suvi tip usisnog filtera
Pun protok filtera za ulje
Elektropneumatski usisni ventil, koji se pali i gasi
Ventil sa minimalnim pritiskom
Mehanički i električni sigurnosni sistemi
Brzo pražnjenje ventila i prigušivača
PLC kontrolna jedinica sa LCD panelom

MOGUĆNOSTI

Sistem za hlađenje vode
Sistem za obnovu energije
Hladni start
Separator vode sa automatskim drenažnim sistemom
Podmazivači kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji
Meki starter
Jedinica za promenjivu brzinu ventilacionog motora (osim modela sa hlađenjem vode)
Opcije za napajanje osim 400V/3 faza/50Hz

HSC D

1. Mere performansi jedinica u uslovima: 1 bar apsolutnog vazdušnog pritiska, %0 relativne vlažnosti, 20°C temperatura vazduha, 71°C temperature seta ventila i korišćenje specijalne vrste ulja (pametna ulja).

HERTZ KOMPRESSOREN zadržavaju pravo promene proizvoda i specifikacija bez prethodnog obaveštenja.

2. Odnosi se na slobodan vazduh meren po ISO 1217:2009, Aneks C standardima.
3. Odnosi se na nivo pritiska zvuka meren prema  ISO 2151:2004 i ISO 9614/2 sa ± 3 dB(A) tolerancije.