o-nama

Naš cilj je da otklonimo sve rizike od povreda na radu kao i da poboljšamo zdravlje i sigurnost zaposlenih u radnom okruženju. Sigurnost na radu je povezana sa tim kako se naši proizvodi koriste, a naša vizija je fokusirana na sigurnost zaposlenih u njihovim radnim okruženjima.

Naši zaposleni su svesni problema koji mogu nastati na radu, pa znanje stečeno u našim proizvodnim procesima primenjujemo kako bismo kreirali kompresore sa minimalnim rizikom po sigurnost krajnjih kosrisnika.

Akreditovani smo od strane Lloyds Register i to sertifikatom ISO 18001, koji se odnosi na sisteme upravljanja sigurnosti na radu i zdravlja.

worksafety