industry

Naš glavni cilj je da svim našim korisnicima pružimo kompletnu uslugu tokom životnog ciklusa proizvoda. Naša podrška obezbeđuje rezervne delove, terenske službe širom sveta, napredne tehničke usluge i usluge obuke za sve potrebe naših korisnika. Održavanje je od suštinske važnosti u zastoju ciklusa proizvodnje.

Servisni centri i distributeri Hertz kompresora nastoje da servisiraju kompletne sisteme sa najkraćim mogućim zastojima i najvišim standardom kvaliteta i garancija. Naši servisni centri i distributeri u svom sastavu imaju visoko kvalifikovan i obučen kadar sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga vezanih za vazdušne kompresore.