U okviru naše ponude možete naci i filtere za vazduh:

  • Filteri za vazduh
  • Filteri za komprimovani vazduh visokog pritiska
  • Filteri za vazduh regulacije opsega
  • Filteri za vazduh separatori vode

Dešava se da komprimovan vazduh ponekad iz kompresora dolazi sa česticama prašine, kapljicama vode ili ulja, zato je bitno da se, pri proizvodnji, ove neželjene čestice otklone, kako ne bi ugrozile kvalitet krajnjeg proizvoda. Naši filteri zadržavaju sve suvišne čestice iz komprimovanog vazduha i on ostaje čist.

Svi naši filteri su dizajnirani tako da uklone višak tečnosti i čestice iz komprimovanog vazduha i gasova.
Standardni paket filtera obuhvata i automatski odvodne ventile. Svi delovi su odrađeni sa finom završnicom koja produžava vek separatora.
Da biste dobili vrednost maksimalnog protoka, pomnožite protok sa korektivnim faktorom koji odgovara radnom pritisku.
Tabelu možete pogledati na stranici Filteri za vazduh separatori vode.

Hertz kompresori nude izuzetnu zaštitu od 1 mikrona do 0,01 mikrona. Građenje elemenata, tako da na prvom mestu bude dugotrajnost i efikasnost, obezbeđuje vrhunske performanse i nakon zamene nekih elemenata.

 

Hertz proizvodi liniju filtera za komprimovani vazduh sa visokim pritiskom, gde su separatori vlage na dva različita nivoa.

  • 50 bara, od aluminijuma, bez zavarivanja, jak i pouzdan dizajn
  • 350 bara, od čelika, bez zavarivanja, veoma pouzdani za dodatke sa visokim pritiskom

Naši filteri za visok pritisak nemaju zavarenih elemanata, zbog toga su i dougotrajniji mada su i robusni. Odlične performanse garantuju tanki zidovi i „in-house“ testovi koji su obavljeni na ovim modelima. Sve unutrašnje i spoljne površine filtera od 50 bara su od aluminijuma, dok su onih od 350 bara čelične sa finom završnicom od ugljenika.

Filteri za vazduh

Filteri za komprimovani vazduh visokog pritiska

Filteri za vazduh regulacije opsega

Filteri za vazduh separatori vode