WAVE serija klipnih kompresora visokog pritiska od 0 do 40 bara

W 64 / W 108 / W 166 / W 210

HERTZ sa ponosom predstavlja svoju novu WAVE seriju kompresora. Hertz je napravio korak napred kreiravši ovu seriju za sve korisnike srednjeg pritiska, posebno za pomorski sektor, čije potrebne redovno prati. Ovaj dizajn zadovoljava i potrebe korisnika za niskim pritiskom, sa ispusnim vazduhom niskih temperatura, pa time štedi energiju za hlađenje. Pored toga gubici u prenosu snage mogu biti prevaziđeni direktnim spojevima motora osovine i radilice. Ovaj model je pokazao visoku stabilnost i performanse čak i na 55 C temperature prostora, čak i pri konstantnom radu.

Wave serija pruža fleksibilnost pri radnim operacijama i efikasne mogućnosti sistema kontrole, čak i pri konstantnom radu i prilagodljivom pritisku između 12 i 45 bara.

Performanse i podatke o radu možete pratiti preko kontrolne table.

BLOK KOMPRESORA

 • Dugotrajno kućište od livenog gvožđa sadrži indikator ulja na karteru, izduvni ventil i čepove za ulje (punjenje/pražnjenje)
 • Cilinderi od livenog gvožđa sa rashladnim perajima štite sistem od pregrevanja.
 • Radilica sferičnog odlivka
 • Lagani klipovi sa specijalnim šipkama od aluminijumskih odlivaka
 • Specijalno dizajnirani ventili od nerđajućeg čelika podržavaju protok vazduha i na višim nivoima, kao i pod visokim temperaturama
 • Kompresija i prstenovi za zadržavanje ulja drže protok vazduha na visokom nivou i sprečavaju curenje ulja.

GLAVNI MOTOR I POGON

 • Visoka efikasnost 400V/3 faza/50Hz IE3 klasa IP55 električni motor
 • Mehanizam sa direktnim pogonom i fleksibilnim spojnicama
 • Pogonski motor sa zvezdastom vezom

SISTEM ZA HLAĐENJE

 • Jedinica sa 4 nivoa hlađenja (3 nivoa hlađenja vazduha, 1 nivo hlađenja ulja)
 • Faza pred hlađenje sa ventilima koji su postavljeni na prvom nivou, na HW64 i HW108 modelima, i na prvom i trećem nivou na modelima HW166 i W210
 • Ventilator direktno povezan za osovinu glavnog motora

SISTEM ZA PODMAZIVANJE

Pumpa za ulje radi preko osovine glavnog motora za podmazivanje klipova i ležajeva.

ODVODNI SISTEM ZA VODU

Vodena para se kondenzuje na separatorima od vlage.

KUĆIŠTE

 • Lagano kućište napravljeno od kompozitnih materijala
 • Odvod hladnog vazduha iz kućišta hladi ceo sistem
 • Kućište štiti od pokreta radilice i vrućih delova kompresora

MOGUĆNOSTI

 • Meki start
 • Grejač ulja
 • Daljinski
 • Dizel motor na zahtev
 • Opcije struje i osim 400V/3 faza/50Hz
 • Sušač vazduha visokog pritiska