Rotacioni bezuljni kompresori

HS SERIJA
Rotacioni bezuljni kompresori

Hertz HS serija bezuljnih rotacionih kompresora nudi komprimovan vazduh u potpunosti čist od ulja za mašine koje se koriste u industrijama koje podrazumevaju potpuno čist vazduh bez i najmanjih tragova ulja. Hertz-ovi bezuljni rotacioni kompresori su najbolje rešenje za čist komprimovan vazduh koji je od suštinsog značaja za elektronsku industriju, industriju hrane i pića , za farmaceutsku indstriju, kao i za mašine i uređaje za zubarske ordinacije, bolnice i druge medicinske ordinacije, kao i za uređaje za železnički saobraćaj. Kompromovani vazduh koji daju rotacioni kompresori je u potpunosti čist i bez ulja, u skladu sa standardom ISO 8573-1 Class-ZERO.

KARAKTERISTIKE

  • Kompaktan, robustan, čvrst , niskog nivoa vibracija.
  • Izuzetno nizak nivo buke. Zvučno izolovano kućište.
  • Dvostruki nivo vazdušnog hlađenja sa ugrađenim aftercooler-om.
  • Ugrađeni separator vode. Cevi od nerđajučeg čelika.
  • Po standardu CLASS-0 ISO 8573-1

U ponudi su modeli od 1,5KW do 30 kw, svaki model ima dve varijante : 8 bara maksimalnog pritiska ili 10 bara maksimalnog pritiska.Modeli od 1,5KW do 15KW mogu i biti horizontalnom bocom za vazduh na kojoj stoji kompresor, dok modeli od 1,5 KW do 7,5 kw mogu biti i sa bocom i sa frižiderskim sušačem ,u kompakt varijanti.

KOMPRESORSKI BLOK HS SERIJA

  • Visoko efikasnan dizajn rotacije.
  • Integrisani ventilator na rotacionim elementima obezbeđuje efikasno hlađenje
  • Dizaj bez ulja izbegava često podmazivanje

ELEKTRO-MOTOR I POGONSKI SISTEM

  • Visoko efikasni motor IE3/IP55/F
  • Remeni prenos,jednostavni sistem zatezanja kaiša

MEHANIZAM I STRUKTURA

Kompresija vazduha se postiže na sledeći način.Rotaciona spirala(rotor) i fiksirana spirala (stator) su tako uparene da stvaraju kompresionu komoru.Usled odnosa rotacione spirale i fiksirane spirale čije su ose radijalno pomerene,kontinuirano kretanje rotora sakupljeni vazduh iz atmosfere komprimuje i proizvodi komprimovan vazduh bez ulja ,potpuno čist.

ELEKTRONSKA KONTROLA-DIGITALNI KONTROLOR

Hertz-ovi rotacioni bezuljni kompresori su opremljeni jednostavnim za upotrebu, robusnim i dugotrajnim mikroprocesorskim upravljačkim uređajem, koji je osposobljen za komunikaciu i povezivanje sa drugim uređajima,a sve u cilju obezbeđenja neprekidne proizvodnje i neometan rad.

Kao opcija u ponudi je kontroler DX320, koji može istovremeno da i efikasno da kontroliše i upravlja sa i do 8 bezuljnih rotacionih kompresora, tako da se rad svakog kompresora kao i svaki korak u okviru rada svakog kompresora može podesiti nezavisno od rada ostalih kompresora.