Sušači za komprimovani vazduh

Sušači komprimovanog vazduha su posebne vrste sistema filtracije, koji su posebno dizajnirani da uklone vodu koja je svojstvena komproimovanom vazduhu.

Sušači komprimovanog vazduha su oprema dizajnirana da odvoji vodenu paru ili vlagu iz industrijskog vazduha. To je veoma bitno zato što voda u industrijskom sistemu može negative da utiče na kvalitet finalnoif proizvoda, a isto tako može ozbiljno da ošteti mašine i opremu za proizvodnju. U uobičajnom sistemu, kompresor uvlači vlažan vazduh, i komprimuje ga, što podiže temperature vazduha, a zatim se taj isti vazduh hladi kondezacijom vodene pare iz jedinice.

Sušači se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj, poljoprivrednoj, šećernoj, papirnoj, tekstilnoj drvnoj, metalurškoj i automobilskoj industriji.

Razlika između različitih tipova sušača zasniva se na mehanizmu koji se koristi za odvajanje i uklanjanje vlage, kao i na različitiim kapacitetima I veličinama.

Hertz u svojoj ponudi ima frižiderske sušače, frižiderske sušačer visokog pritiska, absorbcione sušače, modularne desikantne sušače, kao i sušače otporne na visoku temperature i za rad na ekstremno teškim mestima.

HSC SERIJA

HSC D SERIJA