Frižiderski sušači HRD serija

Princip rada frižiderskih sušača je da hlade vazduh koji prolazi kroz njih i odvajaju vlagu i vodu i održavaju temperature rose na +3°C.

Hertz sušači imaju dva integrisana filtera, ulazni i izlazni,čime na izlazu daju čist vazduh bez čestica do 0,01 mg/m³.

  • 3°C tačka rošenja
  • Veoma mali pad pritiska
  • Pogodan za tropske uslove
  • Sušač radi na 60°C maksimalne ulazne temperature i 50°C temperature okoline (prostora)

KOMPAKTAN DIZAJN

Kućište je dizajnirano tako da je unutrašnjost sigurna od uticaja spoljašnjosti, HRD serija zauzima veoma malo mesta.

UREĐAJ KOJI ŠTEDI ENERGIJU

Digitalni kontroler sa mnogo dodataka i mogućnošću dodavanja alarma je standardan za sve 3Ph sušače (HRD140 i više)

Aluminijumski deo za razmenu toplote je standard (od HRD 40)

  • Veoma nizak pad pritiska (100mbar)
  • Veoma efikasan (3°C tačka rošenja)

Vijčani kompresori (od HRD 120)

Vijčani kompresori koji su energetski efikasni i dugotrajni čak i protiv šokova tečnosti

Lak pristup

Lak pristup rashladnim elementima preko panela bez šrafova i plastičnih ručki

Električne žice su odvojene od rashladnog dela

Ne postoji električna žica u rashladnom delu sušača. Električna kutija ima spoljni poklopac kom se prilazi sa spoljne strane sušača. Nema potrebe otvarati panel sušača kako bi se pristupilo električnoj kutiji.

FAKTORI KOREKCIJE ZA HDR SUŠAČE

 

Kako izabrati odgovarajući model?

Primer: Ako kompresor obezbeđuje 200 m3 / h na 6 bari, ulazna temperatura sušača je 40°C i temperatura okoline je 30°C izaberite:

Kapacitet sušača / 200 / 0.94 / 0.92 / 0.98 =236 m3 / h
Pa je pravi model za ovaj primer HRD 80.