Kompresori za industriju – Hertz


Hertz Kompressoren je međunarodna kompanija koja kreira, proizvodi i prodaje vazdušne kompresore i opremu za kompresovani vazduh.

 

 

Hertz Kompressoren je vrhunski brend kompanije Dalgakiran Grupe, jedan od svetskih lidera u proizvodnji kompresora koji je razvio međunarodnu prodajnu mrežu. Hertz Kompressoren je osnovan u Nemačkoj sa ciljem proizvodnje vazdušnih kompresora uz pomoć vrhunskog nemačkog inženjeringa.

Kompanija Hertz Kompressoren je stremila da dizajnira proizvode najvišeg kvaliteta, po prihvatljivim cenama, kako bi zadovoljio zahteve potrošača širom sveta. Mi klijentima nudimo kreativna, sofisticirana, ali pragmatična rešenja, koja će suočiti sa svim izazovima a da pri tome primenjujemo nove tehnologije, koje se nekad kose sa tradicionalnim naučnim disciplinama i konvencionalnim industrijskim granicama, kako bi rešila razvojne zadatke i stvorila dodatu vrednost za svoje klijente. Hertzov sektor za istraživanje i razvoj, koji je jedan od najvećih u svetu, stvara osnovne elemente koji proizvod čine poželjnim i kompetitivnim.

Naše aktivnosti se fokusiraju na proizvode i njihove dodatke koji su pouzdani, sa minimalnim uticajima na životnu sredinu, uz poštovanje efikasnosti troškova. Kompanija ima proaktivan pristup u rešavanju intelektualnih i industrijskih prava, trudi se da ohrabri inicijativu i inovativnost svojih zaposlenih kroz podsticajne šeme.

Hertz istraživački centar ima dugoročne ugovore sa istraživačkim institutima, inženjerima konsultantima, licencama i ostalim korporativnim partnerima na poljima od krucijalne važnosti za dobrobit društva i očuvanje životne sredine.

Razvoj proizvoda je baziran na praćenju efikasnosti radnih procesa kako bi se dostigli postavljeni ciljevi. Sva ograničenja jednog procesa prevazilaze se stvaranjem novih povezanih procesa oko pouzdanog proizvoda. Performanse tih proizvoda su proverene i odobrene nakon niza obavljenih testova. Hertz Kompressoren aktivno razvija kompatibilnost proizvoda i prepoznatljive tehnološke platforme stvarajući proizvode koji su laki za rukovanje.Cilj je da se otklone svi rizici od povreda na radu kao i da se poboljšaju zdravlje i sigurnost zaposlenih u radnom okruženju. Sigurnost na radu je povezana sa tim kako se naši proizvodi koriste, a Hertz vizija je fokusirana na sigurnost zaposlenih u njihovim radnim okruženjima. Hertz Kompressoren je akreditovana od strane Lloyds Register i to sertifikatom ISO 18001, koji se odnosi na sisteme upravljanja sigurnosti na radu i zdravlja.

Cilj kompanije Hertz Kompressoren je da se rangira kao lider u zaštiti životne sredine,pošto je zaštita životne sredine jedan od prioriteta u delovanju. Da bi se taj cilj postigao, teži se holističkom pogledu, stalnom usavršavanju, tehničkom razvoju i efikasnom korišćenju resursa.Kompanija Hertz Kompressoren je akreditovana od strane Loyd Register sa ISO 14001 sertifikatom sistema upraljanja životnom sredinom.