HPR D SERIJA vijčanih kompresora

HPR-D 18 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 / 90 / 110 / 132 / 160/ 200 / 250 / 315 /

HERTZ HPR D seriju kompresora odlikuju visoke performanse isporuke komprimovanog vazduha zahvaljujući smanju gubitaka u prenosu snage sa svojim direktno spregnutim motorom i vijčanim blokom.Operativni troškovi su bitno smanjeni zahvaljujići upotrebi vijčanog bloka i motora najnovije generacije.

Kompresori iz HPR D serije kompresora su dizajnirani u saglasnosti i u skladu sa Evropskom direktivom o energetskoj efikasnosti (2009/125/EC). Serija sadrži verzije na 7,5,8,5 10ili 13 bara maksimalnog pritiska izmeđ 18 i 315 kW.

PREDNOSTI HPR D SERIJE

 • Povećanje energetske efikasnosti preko 15%
 • Konstantan pritisak
 • Dostupnost modela na 8,5 bara maksimalnog pritiska
 • Motor može da radi i na 50C
 • Nizak nivo vibracija.

VIJČANI BLOK

 • Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje, poznatih i kvalitetnih proizvođača TAMROTOR ENDURO-GARDNER DENVER,AERZEN GERMANY, FUSHENG.
 • Nova generacija ležajeva visoke nosivosti.

GLAVNI MOTOR I POGON

 • Visoka efikasnost 400V/3 faza/50Hz IE3 klasa IP55 električni motor.
 • Direktno spregnuti motori sa elastičnom, fleksibilnom, dugvečnom spojnicom

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

 • Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja.
 • Visoke performanse trofazne separacije.
 • Mali padovi pritiska
 • Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm.

USISNI SISTEM

 • Tri jedinice za blokadu procesa, magnetni ventil i kontrolni cilindar
 • Lako održavanje usisnog sistema
 • Dvofazni usisni filter

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
 • PLC kontrolna jedinica sa mogućnošću umrežavanja i do 5 kompresora

OPCIJE

 • Sistem za hlađenje vode.
 • Sistem za obnovu energije.
 • Hladni start.
 • Separator vode sa automatskim drenažnim sistemom.
 • Opcije IE4 400V/3 faza/50Hz.
 • Podmazivači kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji.