HGS&HSC serija vijčanih kompresora

HGS 2 / HGS 3 / HGS 4 / HGS 5.5 / HGS 7.5 / HGS 11 / HGS 15 HSC 15 / HSC 18.5 / HSC 22 / HSC 30 / HSC 30B / HSC 37

HERTZ HGS&HSC serija je prilagodljiva svim zahtevima korisnika za visokim performansama, za mala i srednja preduzeća.

HGS serija kompresora proizvedena je u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta i dostupna je u varijantama: na postolju, sa rezervoarom i sa sušačem, dok je HSC serija od 15 do 37 kw dostupna samo na postolju.

VIJČANI BLOK

 • Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje, najpoznatijih i najkvalitetnijih proizvođača: BAUER ROTORKOMP VERDICHTER i TAMROTOR ENDURO-GARDNER DENVER
 • Nova generacija ležajeva visoke nosivosti
 • Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat

GLAVNI MOTOR I POGON

 • Električni motor 400 V/3 paza/50Hz IE3 klasa IP 55 visoke efikasnoti.
 • Pogonski sistem sa mehanizmom kaiš/remen.
 • Kaiševi imaju životni vek od minimum 25000 sati
 • Sistem za lako natezanje kaiša.
 • Pogon motora zvezda trougao.

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

 • Lako zamenjivi tipovi separatora, na zavrtanje
 • Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja, razdvajaju po principu gnječenja
 • Visoke performanse trofazne separacije
 • Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm

USISNI SISTEM

 1. Usisni sistem za lako održavanje.
 2. Ventili rukovođeni vazduhom.
 3. Sa tri jedinice kontrole bloka, solenoid ventil i kontrolni cilindar (HSC 15-37).
 4. Dvofazni usisni filter.

RASHLADNI SISTEM

 • Aluminijumski hladnjak za ulje i komprimovani vazduh
 • Četvorosmerni ventil na termostatu
 • Tih i efikasan aksijalni ventilator (HGS 2-15)
 • Temperaturu kontroliše zaseban ventilacioni motor (HSC 15-37)

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
 • Suvi tip usisnog filtera
 • Pun protok filtera za ulje
 • Elektropneumatski usisni ventil, koji se pali i gasi
 • Ventil sa minimalnim pritiskom
 • Mehanički i električni sigurnosni sistemi
 • PLC kontrolna jedinica

MOGUĆNOSTI

 • Verzije: samo sa primanjem vazduha, verzija za primanje vazduha sa sušačem vazduha.
 • Sistem za hlađenje vode (HSC 15-37).
 • Sistem za obnovu energije (HSC 15-37).
 • Hladni start.
 • Meki starter.
 • IE4 klasa efikasnosti glavnog motora.
 • Podmazivači-ulja kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji
 • Opcije za napajanje osim 400V/3 faze/50Hz

 • Mere performansi jedinica u uslovima: 1 bar apsolutnog vazdušnog pritiska, %0 relativne vlažnosti, 20°C temperatura vazduha, 71°C temperature seta ventila i korišćenje specijalne vrste ulja .
 • HERTZ KOMPRESSOREN zadržavaju pravo promene proizvoda i specifikacija bez prethodnog obaveštenja.
  * Odnosi se na slobodan vazduh meren po ISO 1217:2009, Aneks C standardima.
  **Odnosi se na nivo pritiska zvuka meren prema ISO 2151:2004 i ISO 9614/2 sa ± 3 dB(A) tolerancije.