FRECON PLUS serija vijčanih kompresora sa frekventnom regulacijom

FRECON PLUS 5P / 7P / 11P / 15P / 18P / 22P / 30P / 37P / 45P / 55P 75P / 90P/ 110P / 132P / 160P / 200P / 250P / 315P

HERTZ FRECON PLUS je serija Hertz kompresora sa ugrađenim frekventnim regulatorom (inverter),koja je kreirana da smanji potrošnju energije. Za ovaj model koristili smo opremu najvišeg kvaliteta i dizajnirali tako da zadovolji sve potrebe korisnika i obezbedi efikasne i fleksibilne operacije.

Koristeći frekventni regulator-inverter kompresori mogu da uštede energiju i do 40%. Tehnologija frekventne regulacije omogućava kompresorima da regulišu potrošnju energije u sskladu sa promeni u potrošnji komprimovanog vazduuha. Toko manje potrošnje komprimovanog vazduha, uz pomoć tehnologije frekventne regulacije, kompresor smanjuje potrošnju struje-energje i tako štedi energiju.

 

PREDNOSTI FRECON SERIJE

 • Ušteda energije do 35%,
 • Konstantan pritisak,
 • Širok opseg radnog pritiska,
 • Meki start,
 • Praktično beskrajan broj pokretanja (startovanja),
 • Zaštita od negativnih efekata strujnih maksimuma,
 • Efikasno obezbeđuje vazduh čak i pri obimnim zahtevima.

VIJČANI BLOK

 • Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje, poznatog i kvalitetnog proizvođača TAMROTOR ENDURO-GARDNER DENVER
 • Nova generacija ležajeva visoke nosivosti.
 • Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat.

GLAVNI MOTOR I POGON

 • Visoka efikasnost 400V/3 faza/50Hz IE3 klasa IP55 električni motor.
 • Mehanizam sa direktnim pogonom i fleksibilnim spojnicama.
 • Pogon motora VSD sa mogućnošću izmene frekvencije pod teškim radnim uslovima.

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

 • Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja.
 • Visoke performanse trofazne separacije.
 • Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm.

USISNI SISTEM

 • Tri jedinice za blokadu procesa, magnetni ventil i kontrolni cilindar
 • Lako održavanje usisnog sistema
 • Dvofazni usisni filter

RASHLADNI SISTEM

 • Aluminijumski hladnjak za ulje i komprimovani vazduh
 • Četvorosmerni ventil na termostatu
 • Tih i efikasan aksijalni ventilator
 • Temperaturu kontroliše zaseban ventilacioni motor
  (osim FRECON 5-22 PLUS i modeli sa hlađenjem vode)

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
 • PLC kontrolna jedinica sa LCD panelom

MOGUĆNOSTI

 • Sistem za hlađenje vode.
 • Sistem za obnovu energije.
 • Hladni start.
 • Separator vode sa automatskim drenažnim sistemom.
 • Opcije za napajanje osim 400V/3 faza/50Hz.
 • Podmazivači kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji.