FRECON PLUS serija vijčanih kompresora

FRECON PLUS 5P / 7P / 11P / 15P / 18P / 22P / 30P / 37P / 45P / 55P 75P / 90P/ 110P / 132P / 160P / 200P / 250P / 315P

HERTZ FRECON PLUS serija sa različitim pogonskim brzinama kreirana je da smanji potrošnju energije. Za ovaj model koristili smo opremu najvišeg kvaliteta i dizajnirali tako da zadovolji sve potrebe korisnika i obezbedi efikasne i fleksibilne operacije.

PREDNOSTI  FRECON SERIJE

Ušteda energije do 35%
Konstantan pritisak
Širok opseg radnog pritiska
Meki start
Praktično beskrajan broj pokretanja (startovanja)
Zaštita od negativnih efekata strujnih maksimuma
Efikasno obezbeđuje vazduh čak i pri obimnim zahtevima

VIJČANI BLOK

Nova generacija dugoročnih vijčanih kompresora visoke efikasnosti i niske energetske potrošnje
Nova generacija ležajeva visoke nosivosti
Novi profili rotora smanjuju curenje vazduha i obrtni momenat

GLAVNI MOTOR I POGON

Visoka efikasnost 400V/3 faza/50Hz IE3 klasa IP55 električni motor
Mehanizam sa direktnim pogonom i fleksibilnim spojnicama
Pogon motora VSD sa mogućnošću izmene frekvencije pod teškim radnim uslovima

SEPARATOR VAZDUHA I ULJA

Progresivni ušuškani slojevi razdvajanja
Visoke performanse trofazne separacije
Mali uljani ostaci ≤ 3 ppm

USISNI SISTEM

Tri jedinice za blokadu procesa, magnetni ventil i kontrolni cilindar
Lako održavanje usisnog sistema
Dvofazni usisni filter

RASHLADNI SISTEM

Aluminijumski hladnjak za ulje i komprimovani vazduh
Četvorosmerni ventil na termostatu
Tih i efikasan aksijalni ventilator
Temperaturu kontroliše zaseban ventilacioni motor
(osim FRECON 5-22 PLUS i modeli sa hlađenjem vode)

OSTALE KARAKTERISTIKE

Čvrsto postolje i akustična prenosiva nadstrešnica
PLC kontrolna jedinica sa LCD panelom

MOGUĆNOSTI

Sistem za hlađenje vode
Sistem za obnovu energije
Hladni start
Separator vode sa automatskim drenažnim sistemom
Opcije za napajanje osim 400V/3 faza/50Hz
Podmazivači kompresora prilagođeni za korišćenje u prehrambenoj industriji

FRECON

1. Mere performansi jedinica u uslovima: 1 bar apsolutnog vazdušnog pritiska, %0 relativne vlažnosti, 20°C temperatura vazduha, 71°C temperature seta ventila i korišćenje specijalne vrste ulja (pametna ulja).

HERTZ KOMPRESSOREN zadržavaju pravo promene proizvoda i specifikacija bez prethodnog obaveštenja.

2. Odnosi se na slobodan vazduh meren po ISO 1217:2009, Aneks C standardima.
3. Odnosi se na nivo pritiska zvuka meren prema  ISO 2151:2004 i ISO 9614/2 sa ± 3 dB(A) tolerancije.